Zajęcia 13.

Moja wybrana szkoła średnia - prezentacja multimedialna (5 slajdów).

 • O szkole ogólnie (gdzie się znajduje, wielkość, patron)
 • Zalety szkoły dla mnie (co szkoła oferuje poza lekcjami: kółka zainteresowań, profile, działalność, inne)
 • Wybrana klasa (profil, najważniejsze zalety. próg punktowy)
 • Uzasadnienie wyboru szkoły i klasy - 3 argumenty za.

Pamiętaj o zasadach dobrej prezentacji.

Podawaj źródła informacji i zdjęć.

Prezentację prześlij do nauczyciela.

Zapraszamy do biblioteki książek o lokalnych bohaterkach.

Zajęcia 10/11/12 (28 listopada / 5 i 12 grudnia)

Lokalne bohaterki

Wybieracie lokalną „bohaterkę”, czyli kobietę, z którą przeprowadzicie wywiad i o której

napiszecie reportaż. Bohaterstwo rozumiemy raczej jako odwagę realizowania swoich planów, pasji i zainteresowań lub/i determinację w dążeniu do celu, niż osiąganie spektakularnych sukcesów.

W Waszym najbliższym otoczeniu na pewno jest wiele takich bohaterek!

Harmonogram pracy i realizacji miniprojektu:

I tydzień: 

1) gromadzenie informacji (np. kontakt z bohaterką, przygotowanie ciekawych pytań do wywiadu,

przeprowadzenie wywiadów, robienie zdjęć) 

 2) napisanie reportażu lub spisanie wywiadu i przesłanie autorce do autoryzacji wypowiedzi 

II tydzień

3) opracowywanie informacji w formie e-booka za pomocą programu Book Creator https://bookcreator.com/ 

4) prezentacja e-booków (np. przygotowanie wydarzenia)

 Moja książka

Pytania do wywiadu:

 1. Kiedy/Skąd zaczęło się Pani zainteresowanie językiem niemieckim?
 2. Jakie są Pani życiowe cele?
 3. Jaka była Pani ścieżka edukacyjna/Gdzie Pani się uczyła?
 4. Jakie były Pani marzenia o zawodzie gdy była Pani w naszym wieku?
 5. Co Pani zalicza do swoich sukcesów zawodowych i prywatnych?
 6. Czy spełniły się Pani marzenia z dzieciństwa?
 7. Jak radziła sobie Pani z przeszkodami lub porażkami stającymi na drodze do celu?
 8. Czy otrzymała Pani wsparcie w realizacji celu?
 9. Co Panią motywowało do realizacji celu?
 10. Czy czuje się Pani usatysfakcjonowana z wykonywanej pracy, czy również materialnie?

Narzędzia:

Movie Maker - tworzenie i obróbka filmu

Audacity -  obróbka dźwięku

 

Zajęcia 9 (21 listopada)

Programowanie bez Kota

Wejdź na stronę InstaKod

 

Zaloguj się otrzymanym loginem i hasłem.

Rozwiąż zadania z tematu

Działania arytmetyczne 1

Działania arytmetyczne 2

Zajęcia 8 (14 listopada)

Programowanie bez Kota

Wejdź na stronę InstaKod

 

Zaloguj się otrzymanym loginem i hasłem.

Rozwiąż zadania z drugiego tematu "Wprowadzenie do zmiennych"

Zajęcia 7 (7 listopada)

Programowanie bez Kota

Wejdź na stronę InstaKod

 

Zaloguj się otrzymanym loginem i hasłem.

Przeczytaj Podręcznik i przyjrzyj się jak pracuje się z konsolą.

Rozwiąż zadania z pierwszego tematu "Pierwsze kroki i komunikaty"

Zajęcia 6.

Zapoznaj się z generatorem krzyżówek.

Generator.

Ułóż krzyżówkę z hasłami dotyczącymi dat z załączonego dokumentu.

Pobierz krzyżówkę, rozwiązania i łamigłówkę w formacie pdf.

Oblicz ile razy występuje w krzyżowce każda litera alfabetu. Zapisz wyniki w tabelce.

Krzyżówkę, rozwiązanie, łamigłówkę i wypełnioną tabelkę prześlij do nauczyciela.

Daty
daty_gra.pdf
Adobe Acrobat Document 148.2 KB

 

 

 

 

Zajęcia 5.

Wejdź na stronę:

https://scratch.mit.edu/projects/124156721/

Obejrzyj projekt.

Zaloguj się na platformie lub otwórz program na komputerze,

Wykonaj podobną animację na matematykę, odróżniającą liczby wymierne: od niewymiernych z podanego przykładu.

Zastanów się co musisz przygotować przed realizacją projektu.

Zajęcia 4.

Przejdź co najmniej 20 poziomów gry.

RunMarco

Wyślij printscreen z poziomu 21 z kodem - programem do nauczyciela.

Napisz dwie gwiazdy, jedno życzenie (dwie zalety gry dla nauki programowania i jedno życzenie - co można by rozwinąć, poprawić, zmienić).

 

 

 

Zajęcia 2 i 3. Projekt My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

Historia niepodległości pracą ludzi pisana.

 

1918 - 2018 WYDARZENIA

Wybierz jedno wydarzenie z historii Polski Niepodległej.

Na podstawie dostępnych wiarygodnych źródeł internetowych opisz wydarzenie na stronie A4 - czego dotyczyło, z jakiej dziedziny, jaki wpływ miało na Polaków, na Ciebie.

Podaj źródło informacji, autora tekstu. Poszukaj licencji, na których tekst jest udostępniony. Napisz na jakiej podstawie wywnioskowała/eś, że źródło jest wiarygodne.

Zajęcia 1. Projekt My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

Historia niepodległości pracą ludzi pisana.

 

1918 - 2018 WYDARZENIA

Wybierz jedno wydarzenie z historii Polski Niepodległej.na każdą dekadę w latach 1918-2018.

Podaj źródło informacji. Mają to by ciekawe daty.

Zasady pracy na Informatyce:

 • Słucham uważnie, pracuję wydajnie, mogę pracę dokończyć w domu.
 • Pytam jeśli nie rozumiem lub potrzebuję pomocy.
 • Wykonane zadania wysyłam na email jbrzozowska@sp5piastow.edu.pl
 • Mam dwa tygodnie na wykonanie pracy. Internet dostępny jest w bibliotece, MOK, na konsultacjach w sali, w centrach handlowych.
 • Wszystkie zadania umieszczone są na stronie www.
 • Przesłana praca jest oceniana i zawiera informację zwrotną - wysyłana jest na emaila ucznia. Email powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia.
 • Każdą ocenę można poprawić - obie oceny są wpisywane do dziennika i liczone do średniej arytmetycznej.
 • Ocena semestralna jest wystawiana wg średniej arytmetycznej.
 • Uczeń może poprawić ocenę proponowaną poprawiając oceny cząstkowe albo wykonując zadanie na podwyższenie oceny.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5

Gimnazjum nr 1

im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno"

ul. Pułaskiego 6/8

o5-820 Piastów

tel.: 22 723 14 72

www: sp5piastow@edu.pl

 

e-mail: sp5@piastow.pl