Zajęcia 7 / 8. Punkty rekrutacyjne.

 

 II. Otwórz arkusz kalkulacyjny.

1. Wpisz swoje wartości uzyskane w II semestrze oraz na egzaminie próbnym (proponowane / przewidywane).

2. Zastanów się jak ułożyć formuły, które pozwolą Ci na obliczenie średniej ocen oraz liczby punktów rekrutacyjnych.

3. Wpisz formuły, sprawdź, czy dana liczba punktów rekrutacyjnych pozwoli dostać się do wymarzonej klasy.

 

Wpisanie liczb i wyników - 4

Użycie formuł: suma i średnia - 5

Użycie formuły Jeżeli przy przeliczaniu ocen i wyników procentowych z egzaminu na punkty - 6

 

Pracę wyślij do nauczyciela do dnia 2 czerwca 2019.

 

I. Otwórz arkusz kalkulacyjny.

1. Pierwszy arkusz nazwij Punkty rekrutacyjne.

Stwórz w arkuszu kalkulacyjnym tabelę na wzór załączonej grafiki Punkty rekrutacyjne.

2. Drugi arkusz nazwij Średnia. 

Stwórz w arkuszu tabelę na wzór załączonej grafiki Średnia.

3. Zapisz arkusz pod nazwą punkty_rekrutacyjne.xls / xlsx 

(w programie LibreOffice wybierz odpowiednią opcję zapisu).

Zapisz ją w swoim folderze na komputerze i wyślij na swój email.

 

Praca domowa: przygotuj swoje dane do wypełnienia tabeli - wpisz je w białe pola.

Wypełniony plik wyślij na swoje konto pocztowe.

 

Punkty rekrutacyjne - grafika
punkty.jpg
JPG Image 116.1 KB
Średnia - grafika
srednia.jpg
JPG Image 62.7 KB

Zajęcia 6. 27  marca - 4 kwietnia 2019

Programowanie bez Kota

Wejdź na stronę InstaKod

Zaloguj się otrzymanym loginem i hasłem.

Przeczytaj Podręcznik i przyjrzyj się jak pracuje się z konsolą.

Rozwiąż zadania z pierwszego tematu:  Pierwsze kroki

Rozwiąż zadania z pięciu tematów (otrzymasz 3 oceny)

Zajęcia 5. 6 marca 2019

Prezentacja projektów.

Zajęcia 3/4. 20/27 lutego 2019

Podwórko Nivea

Zasady

Przeczytaj zasady.

Przedyskutuj zasady na forum klasy.

Na lekcji zgłoś pomysł na film.

Film zrealizuj w grupie 3-4 osobowej.

Użyj dostępnego legalnego oprogramowania, zbierz zgody wszystkich występujących osób.

Film prześlij do nauczyciela według zasad konkursu.

 

Zajęcia 2. 13 lutego 2019

Zajrzyj na stronę Asy Internetu

Korzystanie z Internetu jest jak podróż.

Do podróży trzeba się przygotować. 

W trakcie podróży mogą się wydarzyć przewidziane i nieprzewidziane sytuacje.

Po podróży warto zebrać wspomnienia.

Zobrazuj swoje wyobrażenia o podróży przez Internet.

Pracę wykonaj na zajęciach.

Zajęcia 1. 23 stycznia 2019

Moja wybrana szkoła średnia - prezentacja multimedialna (5 slajdów).

 • O szkole ogólnie (gdzie się znajduje, wielkość, patron)
 • Zalety szkoły dla mnie (co szkoła oferuje poza lekcjami: kółka zainteresowań, profile, działalność, inne)
 • Wybrana klasa (profil, najważniejsze zalety. próg punktowy)
 • Uzasadnienie wyboru szkoły i klasy - 3 argumenty za.

Pamiętaj o zasadach dobrej prezentacji (czytelność, spójność, brak pustych slajdów,  estetyczne rozmieszczenie grafiki i tekstu - kompozycja, minimalizacja animacji i dźwięków)

POCZYTAJ

Podawaj źródła informacji i zdjęć.

Prezentację prześlij do nauczyciela.

Przed wysłaniem obejrzyj i sprawdź czy wszystko jest poprawne!

 

Zasady pracy na Informatyce:

 • Słucham uważnie, pracuję wydajnie, mogę pracę dokończyć w domu.
 • Pytam jeśli nie rozumiem lub potrzebuję pomocy.
 • Wykonane zadania wysyłam na email jbrzozowska@sp5piastow.edu.pl
 • Mam dwa tygodnie na wykonanie pracy. Internet dostępny jest w bibliotece, MOK, na konsultacjach w sali, w centrach handlowych.
 • Wszystkie zadania umieszczone są na stronie www.
 • Przesłana praca jest oceniana i zawiera informację zwrotną - wysyłana jest na emaila ucznia. Email powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia.
 • Każdą ocenę można poprawić - obie oceny są wpisywane do dziennika i liczone do średniej arytmetycznej.
 • Ocena semestralna jest wystawiana wg średniej arytmetycznej.
 • Uczeń może poprawić ocenę proponowaną poprawiając oceny cząstkowe albo wykonując zadanie na podwyższenie oceny.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5

Gimnazjum nr 1

im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno"

ul. Pułaskiego 6/8

o5-820 Piastów

tel.: 22 723 14 72

www: sp5piastow@edu.pl

 

e-mail: sp5@piastow.pl