Lekcja 20/21. Punkty rekrutacyjne.

 

 

I. Otwórz arkusz kalkulacyjny.

1. Pierwszy arkusz nazwij Punkty rekrutacyjne.

Stwórz w arkuszu kalkulacyjnym tabelę na wzór załączonej grafiki Punkty rekrutacyjne.

2. Drugi arkusz nazwij Średnia. 

Stwórz w arkuszu tabelę na wzór załączonej grafiki Średnia.

3. Zapisz arkusz pod nazwą punkty_rekrutacyjne.xls / xlsx 

(w programie LibreOffice wybierz odpowiednią opcję zapisu).

Zapisz ją w swoim folderze na komputerze i wyślij na swój email.

 

Praca domowa: przygotuj swoje dane do wypełnienia tabeli - wpisz je w białe pola.

Wypełniony plik wyślij na swoje konto pocztowe.

 

Punkty rekrutacyjne - grafika
punkty.jpg
JPG Image 116.1 KB
Średnia - grafika
srednia.jpg
JPG Image 62.7 KB

Zajęcia 6. 27  marca - 4 kwietnia 2019

Programowanie bez Kota

Wejdź na stronę InstaKod

Zaloguj się otrzymanym loginem i hasłem.

Przeczytaj Podręcznik i przyjrzyj się jak pracuje się z konsolą.

Rozwiąż zadania z pierwszego tematu:  Pierwsze kroki

Rozwiąż zadania z pięciu tematów (otrzymasz 3 oceny)

Zajęcia 5. 6 marca 2019

Prezentacja projektów.

Zajęcia 3/4. 20/27 lutego 2019

Podwórko Nivea

Zasady

Przeczytaj zasady.

Przedyskutuj zasady na forum klasy.

Na lekcji zgłoś pomysł na film.

Film zrealizuj w grupie 3-4 osobowej.

Użyj dostępnego legalnego oprogramowania, zbierz zgody wszystkich występujących osób.

Film prześlij do nauczyciela według zasad konkursu.

 

Zajęcia 2. 13 lutego 2019

Zajrzyj na stronę Asy Internetu

Korzystanie z Internetu jest jak podróż.

Do podróży trzeba się przygotować. 

W trakcie podróży mogą się wydarzyć przewidziane i nieprzewidziane sytuacje.

Po podróży warto zebrać wspomnienia.

Zobrazuj swoje wyobrażenia o podróży przez Internet.

Pracę wykonaj na zajęciach.

Zajęcia 1. 23 stycznia 2019

Moja wybrana szkoła średnia - prezentacja multimedialna (5 slajdów).

 • O szkole ogólnie (gdzie się znajduje, wielkość, patron)
 • Zalety szkoły dla mnie (co szkoła oferuje poza lekcjami: kółka zainteresowań, profile, działalność, inne)
 • Wybrana klasa (profil, najważniejsze zalety. próg punktowy)
 • Uzasadnienie wyboru szkoły i klasy - 3 argumenty za.

Pamiętaj o zasadach dobrej prezentacji (czytelność, spójność, brak pustych slajdów,  estetyczne rozmieszczenie grafiki i tekstu - kompozycja, minimalizacja animacji i dźwięków)

POCZYTAJ

Podawaj źródła informacji i zdjęć.

Prezentację prześlij do nauczyciela.

Przed wysłaniem obejrzyj i sprawdź czy wszystko jest poprawne!

 

Zasady pracy na Informatyce:

 • Słucham uważnie, pracuję wydajnie, mogę pracę dokończyć w domu.
 • Pytam jeśli nie rozumiem lub potrzebuję pomocy.
 • Wykonane zadania wysyłam na email jbrzozowska@sp5piastow.edu.pl
 • Mam dwa tygodnie na wykonanie pracy. Internet dostępny jest w bibliotece, MOK, na konsultacjach w sali, w centrach handlowych.
 • Wszystkie zadania umieszczone są na stronie www.
 • Przesłana praca jest oceniana i zawiera informację zwrotną - wysyłana jest na emaila ucznia. Email powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia.
 • Każdą ocenę można poprawić - obie oceny są wpisywane do dziennika i liczone do średniej arytmetycznej.
 • Ocena semestralna jest wystawiana wg średniej arytmetycznej.
 • Uczeń może poprawić ocenę proponowaną poprawiając oceny cząstkowe albo wykonując zadanie na podwyższenie oceny.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5

Gimnazjum nr 1

im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno"

ul. Pułaskiego 6/8

o5-820 Piastów

tel.: 22 723 14 72

www: sp5piastow@edu.pl

 

e-mail: sp5@piastow.pl